AKTUALNOŚCI

Wyższy próg do 500+ dla niesamodzielnych

Ważna zmiana dla pełnoletnich osób wymagających stałej opieki. Od marca wzrosła maksymalna kwota dochodów, przy której mogą pobierać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Tzw. 500+ dla niesamodzielnych przysługuje pełnoletniej osobie, która ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Może je pobierać, jeśli jej dochody z pozostałych świadczeń z budżetu państwa nie przekraczają 1896,13 zł brutto. Taki próg obowiązuje od 1 marca i jest o około 124 złote wyższy niż poprzednio. Do tego limitu dochodów wliczają się emerytury, renty, a także inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, np. zasiłek stały.

Na pełne 500 złotych dodatku miesięcznie mogą liczyć osoby, które nie mają innych świadczeń, np. emerytury czy renty. Pełne 500 zł otrzymują też osoby, które pobierają świadczenia z budżetu państwa, gdy ich suma nie przekracza 1396,13 zł brutto.

Jeżeli ktoś pobiera świadczenia ze środków publicznych w kwocie wyższej niż 1396,13 zł, też może liczyć na dodatkowe pieniądze, ale pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. To znaczy, że otrzyma w takiej sytuacji różnicę między kwotą 1896,13 zł a sumą swoich pozostałych świadczeń.

Świadczenia uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji wypłaca między innymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec ubiegłego roku w ZUS z takiej formy wsparcia korzystało około 390 tys. osób. W województwie lubelskim – prawie 31,6 tys. osób.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button