AKTUALNOŚCI

Od marca wyższe Mama4+

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wzrosło w marcu do 1338,44 zł. Świadczenie ma już trzy lata. Tzw. Mama4+ pobiera prawie 2,5 tys. mieszkanek województwa lubelskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje świadczenie Mama4+ od marca 2019 roku. Prawo do jego przyznawania ma także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dostają kobiety, które skończyły 60 lat, ale nie wypracowały sobie emerytury, bo poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. W wyjątkowych sytuacjach prawo do świadczenia ma ojciec, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, bo ich mama zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Wypłata tylko w Polsce

Żeby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba mieć w Polsce ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, po ukończeniu 16 roku życia.

– Mama4+ jest finansowane z budżetu państwa. Można je pobierać pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski. To znaczy, że osoba, która wyjeżdża na stałe za granicę, musi poinformować o tym fakcie ZUS – przypomina Beata Stefaniuk, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie.

Warto pamiętać, że prawo do Mama4+ zależy również od dochodów. Świadczenie przysługuje rodzicowi tylko wtedy, gdy nie ma on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. – Dlatego osoba uprawniona do Mama4+ powinna zgłosić w ZUS każdą zmianę w swojej sytuacji finansowej, np. uzyskanie innego świadczenia (także zagranicznego), podjęcie pracy zarobkowej, posiadanie gospodarstwa rolnego. To wszystko może mieć wpływ na prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i jego wysokość – dodaje Beata Stefaniuk.

Od marca więcej do wypłaty

Pełne Mama4+ wynosi tyle co emerytura minimalna, czyli od marca wzrosło do 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie mają żadnej emerytury lub renty. W województwie lubelskim ZUS wypłaca 742 pełne świadczenia rodzicielskie. Natomiast osoba, która ma niską emeryturę lub rentę, może liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Mama4+ stanowi wtedy dopełnienie emerytury lub renty do kwoty 1338,44 zł. W województwie lubelskim takie uzupełnienie otrzymuje z ZUS 1740 osób.

W skali całego kraju ZUS wypłaca około 56 tys. świadczeń Mama4+. Większość uprawnionych to kobiety, które wychowały dokładnie czworo dzieci. Są też rekordzistki, które mogą pochwalić się kilkanaściorgiem wychowanych potomków.

źródło: ZUS Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button