AKTUALNOŚCI

Ogólnopolski program dotacyjny “Przystań Świętego Mikołaja”

Fundacja Świętego Mikołaja chce pomóc polskim społecznościom lokalnym obejmować pomocą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Polski. Obszary objęte wsparciem to przede wszystkim organizowanie zajęć z zakresu kultury, sportu, sztuki, oraz warsztaty, korepetycje, kursy języka polskiego, organizacja wycieczek, a także letnich obozów.

fot. Fundacja Świętego Mikołąja

Fundacja Świętego Mikołaja od trzech lat prowadzi stałe działania na rzecz dzieci z Ukrainy, a w tym trudnym czasie chce stworzyć również w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których dzieci z Ukrainy będą mogły spędzać czas, uczyć się, bawić, rozwijać swoje zainteresowania, a także otrzymać odpowiednie wsparcie. Takie miejsca będą nazywały się Przystaniami Świętego Mikołaja.

Ogólnopolski program dotacyjny na zakładanie Przystani Świętego Mikołaja

Fundacja sfinansuje niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i instytucje oraz inne podmioty prawne były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im niezbędne wsparcie. – W ramach “Przystani” mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i grupy wsparcia, a także finansowane i dystrybuowane niezbędne materiały, w tym przede wszystkim szkolne wyprawki – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Do współpracy zaproszone są przede wszystkim szkoły, domy kultury, biblioteki, lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, rady rodziców, kluby sportowe czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wnioski o dotację od 22 marca do 4 kwietnia będą dostępne na stronie www.mikolaj.org.pl. Lokalne projekty w ramach “Przystani Świętego Mikołaja” mają być realizowane już od 15 kwietnia aż do końca sierpnia.

Każdy kto chce wesprzeć inicjatywę fundacji i przyłączyć się do zbiórki na rzecz pomocy dzieci z Ukrainy, może przekazać darowiznę przez stronę fundacji: https://mikolaj.org.pl/zbiorki/ukraina/

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button