AKTUALNOŚCI

Ruszyły wypłaty „trzynastek” z ZUS

Prawie 30 tys. emerytów i rencistów z województwa lubelskiego otrzymało już tzw. trzynastki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty dotarły na razie do osób, które pobierają emerytury i renty każdego 1. dnia miesiąca.

Łączna kwota zrealizowanych w tym terminie wypłat trzynastek w województwie lubelskim to 45,7 mln zł. Jednorazowe dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymają w kwietniu osoby pobierające: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Tzw. trzynastkę dostaną pod warunkiem, że miały prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca.

ZUS wypłaca trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. Zakład realizuje wypłaty z urzędu, czyli nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Tegoroczne świadczenie wynosi 1338,44 zł brutto. Nie będzie z niego potrącany podatek. To znaczy, że dla każdego trzynastka wyniesie 1217,98 zł „na rękę”. Wyjątkiem są renty rodzinne – jeśli jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, to dostają jedną trzynastkę podzieloną na równe części. Trzynastki nie podlegają egzekucjom, więc nie może ich zająć komornik.

źródło: ZUS Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button