AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie na stanowisko nowego komendanta świdnickiej Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki wprowadził nowego komendanta świdnickiej Policji. Uroczystą zbiórkę zaszczycili swoją obecnością m. in. przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, straży pożarnej, straży miejskiej, nadleśnictwa oraz związków zawodowych Policji i pracowników cywilnych.

W piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyła się uroczysta zbiórka. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wprowadził na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku podinspektora Zbigniewa Oleszczuka.

Swoją obecnością ceremonię zaszczycili między innymi przedstawiciele władz samorządowych, organów wymiaru sprawiedliwości oraz kierownictwo współpracujących instytucji z powiatu świdnickiego. Obecna była również kadra kierownicza, policjanci i pracownicy świdnickiej jednostki.

Podczas okolicznościowych przemówień padło wiele słów wsparcia na nowym stanowisku dla nowego komendanta. Podinspektor Zbigniew Oleszczuk zarządza świdnicką komendą już blisko trzy miesiące. Podkreślając ważność codziennej służby i pracy świdnickich policjantów i pracowników cywilnych, podziękował za zaufanie i zobowiązał się do jak najlepszego wykorzystania zdobytego dotychczas doświadczenia i wiedzy w kierowaniu jednostką. Jednocześnie zapewnił o dążeniu do uzyskania jak największego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu świdnickiego.

Dotychczas podinspektor Zbigniew Oleszczuk był oddelegowany do pełnienia obowiązków w świdnickiej jednostce ze stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie.

źródło: Policja

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button