ŻYCIE I STYL

Polacy rzadziej uczestniczą w wielkopostnych i wielkanocnych praktykach religijnych

Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W stosunku do pomiaru sprzed dwóch lat odnotowano wyraźne, jednokierunkowe zmiany w zachowywanych przez Polaków praktykach wielkopostnych i wielkanocnych o charakterze religijnym.

Znacząco zmniejszyły się odsetki badanych w zakresie każdej z praktyk, o którą pytano – spadki sięgają od 7 do nawet 15 punktów procentowych.

Wciąż najwięcej osób zachowuje post w Wielki Piątek (75%, spadek o 10 punktów), nieco ponad połowa przystępuje do wielkanocnej spowiedzi (54%, spadek o 15 punktów) lub posypuje głowę popiołem w Środę Popielcową (54%, spadek o 12 punktów). Prawie połowa Polaków bierze udział w kościelnych obchodach Triduum Paschalnego (48%, spadek o 10 punktów), a około dwóch piątych uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych (43%, spadek o 8 punktów), nabożeństwie drogi krzyżowej lub gorzkich żalów (43%, spadek o 10 punktów) oraz w rezurekcji (39%, spadek o 7 punktów).

Warto zauważyć, że tegoroczne wyniki są równocześnie najniższymi w historii pomiarów CBOS (od 2006 roku). Choć wyraźną tendencję spadkową w odniesieniu do niektórych z praktyk zaobserwowano już wcześniej (przystępowanie do spowiedzi, udział w rekolekcjach czy w procesji rezurekcyjnej), to w przypadku innych spadek jest dość niespodziewany (zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie postu w Wielki Piątek – odsetek zachowujących go osób od lat oscylował wokół 85%, a obecnie spadł o 10 punktów).

Wydaje się, że te gwałtowne, jednokierunkowe zmiany mogą mieć związek z ogólnym spadkiem odsetka Polaków praktykujących religijnie, który od maja 2020 roku wyraźnie przyspieszył. Można go oczywiście łączyć z pandemią – choć luzowanie obostrzeń nie wpłynęło tutaj znacząco – ale prawdopodobnie również z nagłośnieniem skandali obyczajowych w Kościele czy aktywną rolą Kościoła w sporach światopoglądowych ostatnich lat.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób.

źródło: Informacje CBOS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button