AKTUALNOŚCI

Nowy pakiet rozwiązań cyfryzacyjnych do prawa budowlanego: Co się zmieni?

Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego i elektroniczna dokumentacja przebiegu robót budowlanych oraz elastyczniejsze prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane – przewiduje projekt nowelizacji Prawa budowlanego przyjęty przez rząd.

Pakiet rozwiązań zwiększających zakres cyfryzacji procesu budowlanego zawiera przyjęty w środę przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowe przepisy.

Dziennik budowy w postaci elektronicznej (system eDB)

Jednym z najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dzięki czemu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca, nawet bez obecności na budowie.

Zgodnie z zapisami noweli każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer, który umożliwi odnalezienie go w systemie elektronicznym i odczytywanie wpisów. Przy składaniu dokumentów o użytkowanie obiektu budowlanego wystarczy podanie tego numeru bez konieczności dołączania dziennika budowy w postaci papierowej.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy również będą składane w postaci elektronicznej, natomiast papierowa forma prowadzenia dziennika budowy będzie dostępna czasowo i inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie, czy papierowo.

Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (system EKOB)

Projekt zakłada także możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Będzie ją można założyć i prowadzić on-line z wykorzystaniem systemu elektronicznej książki obiektu budowlanego (EKOB).

Każda książka otrzyma indywidualny numer, który pozwoli zarówno właścicielowi lub zarządcy, jak i organowi nadzoru budowanego na jej odnalezienie w systemie.

Pozostałe rozwiązania

Zgodnie z zapisami noweli generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień dotyczących procesu budowlanego będzie możliwe poprzez portal e-Budownictwo. Wnioski te następnie będzie można złożyć zarówno w postaci papierowej jak również elektronicznej (np. przez ePUAP lub skrzynkę podawczą).

Dodatkowo centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej będą prowadzone poprzez system e-CRUB. Nowelizacja ustawy pozwoli również na prowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane w sposób bardziej elastyczny – tj. w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Dzięki nowym przepisom w łatwy i szybki sposób będzie można uzyskiwać uzgodnienia w stosunku do projektów sporządzanych w postaci elektronicznej i załatwiać w ten sposób kwestie dotyczące uzgadniania ochrony przeciwpożarowej projektu, zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button