EDUKACJA

Zespół Szkół w Piaskach kusi ofertą

16 maja rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół w Piaskach, który od września 2021 roku mieści się w dwóch lokalizacjach – przy ul. Partyzantów w Piaskach oraz w Trawnikach, przygotował ofertę dla ósmoklasistów.

Po kilku latach przerwy powraca do Piask liceum ogólnokształcące. Ponadto uczniowie będą mogli kształcić się tu w technikum i szkole branżowej I stopnia. Kierunki zawodowe to: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik informatyk i technik mechatronik.

Szkoła branżowa proponuje następujące zawody: mechanik samochodowy, fryzjer i klasa wielozawodowa, w której mogą kształcić się uczniowie wybierający różne zawody np. kucharz, cukiernik, elektryk, lakiernik, blacharz itp.

W lokalizacji Trawniki młodzież będzie mogła uczyć się w szkole branżowej I stopnia w klasie wielozawodowej. W Trawnikach znajduje się również Centrum Kształcenia Zawodowego, które pełni funkcję Wojewódzkiego Ośrodka koordynującego pracą wszystkich ośrodków województwa lubelskiego na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie – Powiatem Świdnickim, a Zespołem Szkół w Piaskach.

Głównym zadaniem ośrodka jest dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznego kształcenia zawodowego. Na zajęcia w ośrodku kierowani są uczniowie branżowych szkół I stopnia z całego województwa lubelskiego.

Szczegółowa oferta znajduje się na stronie szkoły www.zspiaski.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button