AKTUALNOŚCI

Trawniki: Teraz GOK może być gminną wizytówką

Pomimo znaczących trudności, jakie miały miejsce w trakcie trwania inwestycji, termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach udało się zrealizować. Warto było jednak uzbroić się w cierpliwość bowiem różnica w wyglądzie, nie mówiąc już o korzyściach ekonomicznych i ekologicznych, jest ogromna. Widać to chociażby na poniższych zdjęciach wykonanych przed oraz po zakończeniu prac.

Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wydatki jakie zostały ogółem poniesione na wykonanie termomodernizacji  to kwota 1.156.388,97 zł,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 708.641,07 zł, natomiast pozostałe środki to wkład własny Gminy Trawniki.

Główny zakres zrealizowanych prac podczas inwestycji obejmował:

  • kompleksowe izolacja i docieplenie fundamentów, docieplenie ścian,
  • docieplenie dachów (9 dachów) wraz z położeniem nowych warstw pokryciowych i orynnowaniem,
  • kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna 5 szybowe)
  • remont kotłowni, wymiana kotła na 5 generacji na pellet wraz z oprzyrządowaniem
  • wykonanie schodów, podjazdu, balustrad, opasek,

Realizacja projektu nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, na co szczególną uwagę zwraca wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj:

„Dziękuję wielu osobom zaangażowanym, w tym zwłaszcza Panu Piotrowi Wójcikowi – kierownikowi referatu rozwoju gospodarczego Urzędu, za dużą dbałość i pilnowanie na każdym etapie jakości wykonywanych prac oraz stały dozór od strony inwestora (Gminy) oraz  Pani Julicie Tarnogórskiej-Burak – dyrektorowi GOK w Trawnikach, za pomoc oraz dużo starań i pracy wraz z Zespołem pracowników GOK- u przy działaniach wewnątrz budynku.”

Jednak to jeszcze nie koniec wszystkich prac przy jednostce. Obecnie bowiem przy budynku GOK przygotowywana jest dokumentacja na wykonanie kostki wokół oraz placu przed budynkiem, a także realizacji ogrodzenia.

Będziemy czynić starania aby teren wokół GOK wraz ze skwerkiem był naszą wizytówką.„- zaznacza wójt D. Baj.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button