AKTUALNOŚCI

Piaski: Gminna nieruchomość na sprzedaż

Gmina Piaski zamieściła ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej jej własność, położonej w Brzezicach.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Piaski, oznaczona ewidencyjnie jako działki:

  • nr 633/27 o pow. 0,0897 ha / 897 m 2 /,
  • nr 633/28 o pow. 0,0911 ha / 911 m 2 /,
  • nr 633/29 o pow. 0,0923 ha / 923 m 2 /,
  • udział 1/12 części w działce nr 633/26 pow. 0,0817 ha ( 817 m 2 )

Cena wywoławcza nieruchomości:

  • działka nr 633/27 – 41.400,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta zł ),
  • działka nr 633/28 – 45.500,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset zł ),
  • działka nr 633/29 – 46.100,00 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto zł ),
  • udział 1/12 części w działce 633/26 – 3.142,00 zł ( słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa zł )

Oferty w zaklejonych kopertach uniemożliwiających identyfikację Oferenta z napisem Przetarg – Brzezice działka nr ……. należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 17. 00.

Pełną lokalizację można zobaczyć pod tym linkiem: https://goo.gl/maps/UTb8ygVNLSS4YMaj9. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu znajduje się na stronie: https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Ogloszenie_o_przetargu_I_pisemnym_BRZEZICE_633_-_27,_28,_29.pdf?fbclid=IwAR0hi8L79RmGTIk1PEQNtxZBSIQhrx2DkTxefwQP_LTfrRJKAix5YB2TdGs

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button