AKTUALNOŚCI

NURD – podsumowanie akcji na drogach Lubelszczyzny

2350 wykroczeń drogowych ujawnili policjanci podczas przeprowadzonych na Lubelszczyźnie działań pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego (NURD). Specjalnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, gdzie często dochodzi do łamania przepisów. W szczególności pod lupą mundurowych znalazły się zachowania kierujących wobec pieszych i rowerzystów, którzy ich poczynania obserwowali z policyjnego drona. W 830 przypadkach ujawniliśmy przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami w rejonie przejść dla pieszych.

Podczas wtorkowej ogólnopolskiej akcji pn. Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego (NURD) policjanci z drogówki zwracali głównie uwagę na zachowania kierowców pojazdów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i motocyklistów. To właśnie ta grupa w konfrontacji z samochodem najbardziej narażona jest na przykre konsekwencje wypadków drogowych i ponosi najcięższe obrażenia.

Mundurowi obserwowali poczynania kierowców zarówno na trasach krajowych i wojewódzkich, ale także w centrum miast, gdzie ruch pieszych i cyklistów jest największy.

Podczas całodniowych działań policjanci ujawnili łącznie 312 wykroczeń kierujących pojazdami wobec pieszych i 34 wykroczenia wobec rowerzystów. W 830 przypadkach ujawniliśmy z kolei przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami w rejonie przejść dla pieszych.

Jednak nie tylko zachowaniu kierujących pojazdami przyglądali się policjanci z drogówki. W radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych kontrolowali również sposób zachowania samych pieszych, rowerzystów i motocyklistów, którzy także często zapominają o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

Łącznie na terenie województwa ujawniono 540 wykroczeń popełnionych przez pieszych i 586 – przez rowerzystów.

Pamiętaj!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Powyższe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Z kolei kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Przypominamy, że przestrzeganie przepisów jest obowiązkiem wszystkich użytkowników dróg.

źródło: Policja Lubelska

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button