AKTUALNOŚCI

GIP apeluje o skracanie czasu pracy podczas upałów; przypomina też zasady pracy w biurach

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zaapelowała do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów. Przypomniała, że pracownicy mają prawo do nieodpłatnych zimnych napojów, gdy temperatura na stanowiskach pracy jest wysoka, natomiast urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne muszą być sprawne i utrzymane w czystości.

fot. PAP

Z uwagi na występujące w Polsce upały GIP zwróciła się do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

„Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 st. C, a na otwartej przestrzeni 25 st. C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych” – zaapelowała Łażewska-Hrycko. Zaznaczyła, że przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. „Warto także zadbać, aby nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia” – podkreśliła.

Według GIP, należy pamiętać o używaniu i utrzymywaniu w pomieszczeniach pracy w stałej sprawności i czystości urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych a także zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje. „Klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy”.

Podczas upałów GIP zwróciła uwagę na organizację pracy wykonywanej w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także na bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. „Trzeba pamiętać o zakazie zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 st. C, a wilgotność względna powietrza – 65 proc.”.

GIP zaapelowała także do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów, w szczególności tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. „Pracodawcy mogą też wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił. Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia” – zaznaczyła.

Źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button