AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Wspólna akcja Policji i SOK

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili dziś działania w ramach akcji „ Bezpieczny przejazd ”.

W rejonie przejazdów kolejowych w Minkowicach i w Świdniku można dziś było spotkać wspólne patrole mundurowych. Akcja, którą przeprowadzali w tych miejscach miała za zadanie kształtowanie zachowań i utrwalanie odpowiednich postaw oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniach. Ponadto działania ukierunkowane były również na ograniczenie liczby wypadków na przejazdach.

W trakcie kontroli funkcjonariusze prowadzali rozmowy instruktażowe z kierowcami, dotyczące zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych, wręczali materiały promujące bezpieczne zachowania. Podczas akcji mundurowi ujawnili trzy wykroczenia. Sprawcy zostali ukarani mandatami.

O tym warto pamiętać!

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

-zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
-prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
-w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Zabrania się:

-objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
-wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
-omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

źródło: KPP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button