ŻYCIE I STYL

PIP: wymiar urlopu zależy od stażu pracy, zalicza się również ukończenie szkoły

Wymiar urlopu zależy od ogólnego stażu pracy i wynosi od 20 do 26 dni; do okresu pracy zalicza się również ukończenie szkoły – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak wskazuje PIP, urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień każdego pracownika. Osobą uprawnioną do urlopu wypoczynkowego jest każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę. Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

„Wymiar urlopu zależy od ogólnego stażu pracy i wynosi: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat” – wyjaśnia PIP.

Jak dodaje, jeżeli pracownik podjął pierwszą w życiu pracę, w roku kalendarzowym, w którym ją podjął, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

PIP zauważa, że do okresu pracy zalicza się również ukończenie szkoły: zasadniczej lub równorzędnej zawodowej – czas trwania nauki nie więcej niż 3 lata; średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki nie więcej niż 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat oraz szkoły wyższej – 8 lat.

„Okresy nauki w różnych szkołach nie podlegają sumowaniu. Pod uwagę bierze się okres, który wynika z tytułu ukończenia ostatniej szkoły. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika” – podkreśla PIP.

Jak zaznacza, co do zasady zmiana miejsca pracy oznacza konieczność wykorzystania urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu odpowiednio w dotychczasowej, a następnie nowej pracy.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button