AKTUALNOŚCI

Piaski: Rachunek za energię mocno w górę

Wraz z początkiem tego tygodnia Burmistrz Gminy Piaski Michał Cholewa podzielił się z mieszkańcami informacją, która stanowczo wpłynie na stan budżetu gminy. Chodzi dokładnie o niezależny od Gminy Piaski wzrost cen za energię.

Jak poinformował burmistrz, za pomocą mediów społecznościowych, Polskie Sieci Energetyczne S.A. wstrzymały świadczenie usług przesyłania prądu na rzecz Firmy, która do tej pory sprzedawała energię elektryczną na rzecz Gminy Piaski. Co to dokładnie oznacza?

Oznacza to potężny cios dla naszego budżetu, ponieważ koszty energii elektrycznej obejmują funkcjonowanie zarówno wszelkich budynków użyteczności publicznej (w tym szkół czy świetlic wiejskich), urządzeń związanych z dystrybucją wody oraz odbiorem ścieków, ale również utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie naszej Gminy.”

A ceny wzrosną znacznie bo do czasu wyłonienia nowego dostawcy Gmina Piaski zmuszona będzie do korzystania z usług dostawcy rezerwowego wskutek czego koszty z tytułu zakupy energii ponoszone przez piasecki samorząd wzrosną o ponad 310 %, a to jak zaznaczył burmistrz M. cholewa nie pierwszy już wzrost cen w tym roku bowiem wraz z jego początkiem rachunki za przesył energii podniesione zostały aż o 93%. Sytuacja odbije się bezpośrednio na gminnym budżecie.

Przypomnijmy, że z podobnymi problemami mierzy się wiele samorządów w całym kraju. Jak można było przeczytać jeszcze w czerwcu bieżącego roku (link) z ankiety, którą Związek Miast Polskich przeprowadził wśród miast członkowskich (odpowiedziało 68 miast) wynika, że skutki podwyżek cen prądu dla budżetów miast i sektora gospodarki komunalnej wyniosą, w zależności od wielkości miasta, od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. W skali całego kraju oznacza to co najmniej 5 mld zł. Samorządowcy podkreślali, że począwszy od 2020 roku następuje szybki wzrost oferowanych samorządom przez dostawców na przetargach cen energii elektrycznej. W zależności od terminów zawarcia dotychczasowych umów i okresu ich obowiązywania skala i skutki tych podwyżek w różnych miastach są zróżnicowane (link).

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button