AKTUALNOŚCI

Zmiany w Radzie Nadzorczej lubelskiego lotniska

W Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin Daniela Rucińskiego i Leszka Słabonia zmienili Marcin Kowalewski i Alicja Omięcka.

Kowalewski był kandydatem PIS w wyborach do Rady Miasta w Lublinie w roku 2018 (zabrakło mu 2 głosów). Omięcka do niedawna była wiceprezesem Kolei Śląskich. W latach 2015-2018 pracowała na stanowisku Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tych samych latach wiceministrem był tam Jarosław Stawiarski, który dziś jest Marszałkiem Województwa.

Biuro prasowe urzędu marszałkowskiego tłumaczy, że zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. „W dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. podjęło Uchwałę nr 30/2022 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Alicji Omięckiej oraz Uchwałę nr 31/2022 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Kowalewskiego. Powyższe wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i §23 pkt 16 Statutu Spółki PLL S.A.”

O powołanie do RN Marcina Kowalewskiego i Alicji Omięckiej wnioskował Zarząd Województwa Lubelskiego, zapewniając, że kandydaci „zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami spełniają wymogi do zasiadania w organach nadzorczo-kontrolnych spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.”

Miesięczne wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi 0,75–krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Port Lotniczy Lublin jest spółką samorządową. Większościowym udziałowcem jest Miasto Lublin, które posiada 51,58% akcji spółki. Województwo Lubelskie – 46,34%, Gmina Świdnik 2,08% a Powiat Świdnicki 0,004%.

źródło: Fundacja Wolności/Jawny Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button