AKTUALNOŚCI

Renta rodzinna a studia – o tym trzeba pamiętać

Jeżeli dostałeś się właśnie na studia i pobierasz rentę rodzinną z ZUS, powiadom Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuacji nauki. Ważne, żeby to zrobić na czas, by nie mieć przerwy w wypłacie renty.
Renta rodzinna to świadczenie po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu. Dziecko może ją pobierać do ukończenia 16 roku życia. Rentę może otrzymywać także dłużej – nawet do ukończenia 25 roku życia – jednak pod warunkiem dalszej nauki.

Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji pomiędzy kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Maturzystom, którzy zakończyli edukację w szkole ponadpodstawowej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę do końca sierpnia. Jest jednak sposób, by przyszły student otrzymał też rentę za wrzesień. Musi w tym celu dostarczyć do ZUS wniosek o dalszą wypłatę i potwierdzenie przyjęcia na pierwszy rok studiów (zawiadomienie z uczelni, np. wydruk z internetowego systemu rekrutacji).

Dokumenty należy przekazać maksymalnie do końca września, a najlepiej jeszcze w sierpniu.
Po starcie roku akademickiego w październiku uczelnia będzie już mogła wydać żakowi zaświadczenie, że rozpoczął studia. Taki dokument student powinien przekazać ZUS do końca października, żeby otrzymywać wypłatę renty rodzinnej w kolejnych miesiącach.
Osoba pobierająca rentę rodzinną musi też pamiętać, żeby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobi, to nadpłacone nienależne świadczenie będzie musiała zwrócić potem z odsetkami.

źródło: ZUS Lublin

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button