AKTUALNOŚCI

Trawniki: Remonty, modernizacje i inwestycje

Wójt Gminy Trawniki- Damian Daniel Baj poinformował mieszkańców o rozpoczęciu inwestycji na drodze powiatowej Oleśniki-Wola Idzikowska. Na odcinku o długości 835 mb zostaną wykonane wzmocnienia jezdni i poboczy. zostanie położona także całkiem nowa nawierzchnia.

Całość zadania to koszt ponad 800 tysięcy złotych, z czego wkład Gminy Trawniki wyniesie połowę środków na tę inwestycję – to jest kwotę 416 507,41 zł. Prace remontowe na tym odcinku przewidziano na okres 3 miesięcy. Po tym czasie mieszkańcy będą mogli skorzystać z odnowionej drogi. Warto podkreślić, że do tej pory był to jeden z najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych w gminie.

” Dziękuję władzom Powiatu za podjęte działanie i efektywną współpracę powiatowo-gminną oraz Radzie Gminy Trawniki za wyrażenie zgody na ujęcie tego zadania w naszych trudnych finansach. „– dodaje wójt D. Baj.

To nie jedyna inwestycja drogowa.

Na ten moment, zgodnie z uchwałą budżetową 2022 Gminy Trawniki, trwają również inne inwestycje na drogach gruntowych. Jedną z nich jest modernizacja dwóch odcinków w Dorohuczy: za mostkiem w prawo 700 mb oraz środkowa droga 300 mb. Łączny koszt modernizacji to kwota 110 tys zł. Prace obejmują wytyczenie, korytowanie oraz nawiezienie kruszywa betonowego.

Z kolei w Siostrzytowie remontowany jest odcinek drogi przy lesie o długości 500 mb i szerokości 5 m. Koszt tej inwestycji to 240 tys. zł – prace obejmują wytyczenie, wzmocnienie podłoża a także utwardzenie kruszywem.

W Siostrzytowie zakończyła się z kolei inna inwestycja dotycząca modernizacji łącznika koło młyna wzdłuż Giełczwi o długości 200 mb. Koszt tego zadania wyniósł 82 tys. zł i objął korytowanie, stabilizację, utwardzenie kruszywem a także barierę bezpieczeństwa.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button