KULTURA I ROZRYWKA

„Kultura Bez Granic” w Trawnikach – GOK z dużym dofinansowaniem!

Wśród 60 ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, jest Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach. Projekt „Kultura Bez Granic” otrzymał 90 punków i znalazł się na wysokim 20 miejscu. Dofinansowanie wynosi 163 000 zł.

Celem programu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Chodzi także o doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań w formie cyfrowej lub online.

Środki mają zostać przeznaczone na:

-zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line,

-zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR,

-zakup oprogramowania i licencji,

-pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

Realizacja projektu w ośrodku kultury w Trawnikach ma polepszyć dostępność oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. dzięki montażowi pętli indukcyjnych i zastosowaniu technologii VR.

W II konkursie grantowym wpłynęły 422 wnioski, z czego 402 przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 60 grantobiorców z całej Polski, którzy otrzymają dofinansowanie w kwocie średnio 147 tys. złotych. Realizacja projektów odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

źródło: trawniki-online

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button