AKTUALNOŚCI

Punkty poboru wody w miejscowości Piaski i Kębłów w dniu 16.09.2022

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach podaje listę punktów poboru wody w dniu 16 września 2022 r. Zastępczy punkt poboru wody zlokalizowany będzie dla miejscowości Piaski oraz Kębłów:

(WODA NADAJE SIĘ DO PICIA PO PRZEGOTOWANIU) Mieszkańcy powinni zabrać ze sobą pojemniki na wodę.

w godz. 7.00 – 8.00 przy Miejskim Centrum Kultury w Piaskach
w godz. 8.00 – 9.00 parking restauracji Rarytas
w godz. 9.00 – 10.00 okolice parku w centrum Piask
w godz. 10.00-10.30 ul. Braci Jaroszów
w godz. 10.30 -11.00 ul. Partyzantów okolice tartaku
w godz. 11.00-11.30 ul. Gardzienicka okolice skrzyżowania z ul. Zieloną
w godz. 11.30- 12.00 okolice bloku przy ul. 500 -lecia – Spółdz. Mieszk.
w godz. 12.00 – 12.30 osiedle Krasickiego
w godz. 12.30.-13.00 Kębłów (Kębłów Stary)
w godz. 13.00- 13.30 Kębłów (Remiza OSP , droga opasowa koło Pana Grodzińskiego)
po 13.30 powrót do miejsca przy Miejskim Centrum Kultury

Od godz. 17.00:

w godz. 17.00 – 18.00 przy Miejskim Centrum Kultury w Piaskach
w godz. 18.00 – 19.00 parking restauracji Rarytas
w godz. 19.00 – 20.00 okolice parku w centrum Piask
w godz. 20.00 -20.30 ul. Partyzantów okolice tartaku
w godz. 20.30- 21.00 okolice bloku przy ul. 500 -lecia SM
w godz. 21.00 – 21.20 osiedle Krasickiego
w godz. 21.20-22.00 Kębłów/ przedłużenie ul. Krasickiego, remiza OSP, droga opasowa koło Pana Grodzińskiego/
po 22.00 powrót do miejsca przy Miejskim Centrum Kultury

Powyższe godziny mogą ulec zmianie w zależności odległości poboru wody i konieczności ich uzupełniania. Konserwator sieci wodociągowej tel. 660758327.

ZUK w Piaskach zapewnia mieszkańców o podjętych następujących działaniach:
– woda w wodociągu dezynfekowana jest na bieżąco podchlorynem sodu
– następnie następuje płukanie wodociągu oraz ponowna dezynfekcja
– pobierane są próbki wody i przekazywane do badań
– po pobraniu próbek woda jest dezynfekowana, a sieć wodociągowa płukana

Termin uruchomienia wodociągu uzależniony będzie od wyników prób wody, które będą podstawą do wydania decyzji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku.

Harmonogram dostarczania wody opracowywany jest na bieżąco i umieszczany na stronie internetowej ZUK Piaski Sp z o.o. oraz na stronie internetowej Gminy Piaski.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button