AKTUALNOŚCI

Korzystaj z odblasków – świeć przykładem

Niekorzystne warunki atmosferyczne i wcześnie zapadający zmrok powodują, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego na drodze są mało widoczni dla kierujących. Dlatego Policja przypomina o bezpieczeństwie, rozdaje odblaski oraz edukuje pieszych i rowerzystów, że ich używanie znacznie zwiększa naszą widoczność, a co najważniejsze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, że krótszy dzień, opady deszczu czy mgły wpływają na pogorszenie widoczności na drodze. Na nieoświetlonej jezdni, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych pieszy ubrany w ciemną odzież jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu.

Dlatego niezależnie od tego gdzie się poruszamy i o jakiej porze (w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku), w warunkach niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, nośmy elementy odblaskowe. Pieszy czy rowerzysta z umieszczonym na odzieży wierzchniej elementem odblaskowym jest widoczny nawet z odległości 150 metrów.

Odblaski nośmy tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek. Upewnijmy się czy nie są zasłonięte np. przez plecak, torbę czy szalik.
Koniecznie zadbajmy, aby dzieci i osoby starsze stosowały elementy odblaskowe w sposób prawidłowy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

źródło: KWP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button