AKTUALNOŚCI

Projekt ustawy: bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów

Od stycznia 2023 r. obiad w szkole bezpłatny dla wszystkich uczniów, a nie tylko dla tych z rodzin o niskich dochodach – takie jest założenie poselskiego projektu nowelizacji Prawa oświatowego.

fot. PAP

Projekt autorstwa posłów Lewicy wpłynął w ubiegłym tygodniu do Sejmu. Jak przypominają wnioskodawcy, od 1 września tego roku każda szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom ciepły posiłek, jednak obiady w szkolnej stołówce są płatne. Obecne przepisy pozwalają zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Według posłów ograniczenie zapewnienia żywienia tylko do uczniów z rodzin o niskich dochodach niesie za sobą niepożądane konsekwencje.

„Po pierwsze, uczniowie, którzy pobierają bezpłatne posiłki często narażone są na stygmatyzację, gdy dowiadują się o tym fakcie ich rówieśnicy (…) Po drugie, zdarzają się także przypadki, gdy z różnych powodów rodzice dzieci uprawnionych do korzystania z Programu nie zgłaszają ich do udziału, obawiając się stygmatyzacji. Po trzecie, przekraczanie kryterium dochodowego wyznaczonego przez Program niekoniecznie oznacza zagwarantowanie przez rodziców prawidłowego odżywienia dla dziecka w czasie zajęć szkolnych” – wyliczają parlamentarzyści.

Celem proponowanej przez nich nowelizacji jest ograniczenie tych niepożądanych konsekwencji poprzez wprowadzenie powszechnego dostępu do bezpłatnych gorących posiłków dla uczniów w szkołach.

„Wraz z wprowadzeniem powyższych zmian w Prawie oświatowym, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni zapewnienie nieodpłatnych posiłków przez szkoły przy wydawaniu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zaznaczają posłowie.

Jak wyliczają, średni koszt jednego gorącego posiłku (jedno lub dwa dania gorące) wynosi 8 zł – jest to opłata za tzw. “wsad do kotła”, czyli wyłącznie użyte składniki spożywcze. Przy tych założeniach koszt wprowadzenia proponowanych zmian wynosiłby 6,6 mld zł.

Wnioskodawcy chcieliby, by nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button