AKTUALNOŚCI

Dwa tygodnie na składanie oświadczeń uprawniających do tańszego prądu i dodatków do zakupu opału

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że 30 listopada mija termin złożenia oświadczeń uprawniających do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh oraz wypłaty dodatków na zakup opału. Dotyczy to m.in. jednostek samorządu terytorialnego oraz tzw. podmiotów wrażliwych.

„Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej jako plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Również do 30 listopada podmioty wrażliwe, czyli m.in.: szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznych, placówki kulturalne, ochotnicze straże pożarne mnogą składać wnioski o wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

„Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego” – przypomina ministerstwo.

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button