AKTUALNOŚCI

Wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus można składać tylko do końca miesiąca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd w województwie lubelskim ok. 237 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Łączna kwota wypłaconych środków przekroczyła już 71 mln zł. Wnioski można składać jeszcze tylko do 30 listopada.

W naszym regionie wnioski o świadczenie z programu +Dobry start+ złożono już dla ponad 241 tys. dzieci. To oznacza, że prawie 100 proc. uprawnionych złożyło już wniosek.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS, przez portal Emp@tia oraz przez nową aplikację mobilną mZUS, którą można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play i AppStore.

Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

źródło: ZUS Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button