AKTUALNOŚCI

Trwa rekrutacja kandydatów do służby w CBZC

Cyberprzestępczość jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Stanowi główne wyzwanie Polskiej Policji XXI w. Jeśli chcesz podjąć to wyzwanie i stanąć po dobrej stronie Internetu, rozwiązywać najpoważniejsze, najbardziej skomplikowane przestępstwa popełniane w Internecie, złóż dokumenty i wstąp do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to nowo powołana jednostka Policji, która swoje funkcjonowanie rozpoczęła 12 stycznia 2022 roku.

Zadaniem jednostki jest rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. Funkcjonariusze pełniący służbę w CBZC będą również wspierali w niezbędnym zakresie jednostki organizacyjne Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tego typu przestępstw.

Jeśli dysponujesz wiedzą z zakresu nowoczesnych technologii, informatyki, programowania, chciałbyś zrobić coś dobrego zwalczając przestępczość internetową, chciałbyś ochronić innych przed zagrożeniami i stanąć po dobrej stronie sieci, złóż dokumenty i zostań policjantem CBZC.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej w zakładce rekrutacja:

cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja

Przyjęcie do służby nowych funkcjonariuszy ma nastąpić 29 grudnia 2022 roku.

Służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz nieposzlakowaną opinię. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Musi ponadto korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać co najmniej wykształcenie średnie, lub średnie branżowe.

Osoba, która chce pracować w CBZC powinna posiadać odpowiednią zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Należy pamiętać że podlegają one szczególnej dyscyplinie służbowej, a zatem kluczowa jest gotowość do podporządkowania.

Policja oferuje specjalne świadczenie dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku związanym z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw. Świadczenie to wynosi od 70 do 130% przeciętnego uposażenia policjantów. Na dzień 7 listopada dodatek ten kształtuje się na poziomie 4800 – 8800 zł brutto.

Pełne wynagrodzenie policjanta CBZC to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i dodatku za stopień.

źródło: CBZC

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button