AKTUALNOŚCI

Policja przypomina o obowiązku usuwania śniegu i sopli

Policja apeluje do zarządców i właścicieli budynków o odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, ale także mienia. Pamiętajmy, że obowiązkiem jest również uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

W ostatnich dniach w naszym regionie obserwowaliśmy nasilone opady śniegu. Dzisiaj pojawiło się słońce, które w połączeniu z panującą temperaturą powoduje tworzenie się sopli lodowych. Dodatkowo śnieg, który zalega na dachach budynków robi się mokry, a zarazem bardzo ciężki, co może skutkować osunięciem go na ciągi komunikacyjne, jak również zawaleniem się zabudowania.

W związku z tym policjanci przypominają i apelują do zarządców i właścicieli budynków, szczególnie wielkopowierzchniowych o bieżące odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych. Zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników. Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone karami

Mówi o tym nie tylko ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ale także kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 117 kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Pamiętajmy, że osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, może również ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze swojej nieruchomości.

Apel również do kierowców

Obowiązek spoczywa także na kierowcach, a jest nim odśnieżanie samochodu. Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają widoczność, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Podczas oczyszczania auta pamiętajmy także o tablicy rejestracyjnej, lusterkach oraz światłach.

O obowiązku tym mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nawet mandatem karnym.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button