AKTUALNOŚCI

Rozpoczął się nabór wniosków do nowej edycji programu „Maluch plus”. Duże zmiany

Do 19 lutego br. potrwa ogłoszony w czwartek przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg nabór do nowej edycji programu „Maluch plus”. W odróżnieniu od poprzednich edycji nie będzie wymagany wkład własny, inwestycja będzie mogła trwać do trzech lat, a przez kolejne trzy będzie zapewnione finansowanie nowych miejsc żłobkowych z funduszy europejskich.

fot. PAP

Minister rodziny poinformowała, że budżet programu „Maluch plus” na lata 2022-29 wynosi 5,5 mld zł, co ma pozwolić na utworzenie ponad 102 tys. miejsc opieki żłobkowej. „Program będzie wieloletni, przewidywane jest 837 zł (miesięcznie – PAP) na jedno miejsce dla dziecka przez trzy lata” – podała szefowa MRiPS.

„Program nazywa się tak samo, jak do tej pory, ale to zupełnie nowy program. (…) Naszym głównym celem jest tak zmienić program +Maluch plus+, aby konsekwentnie likwidować wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności ze zrealizowaniem takich inwestycji, z budową żłobków” – powiedziała wiceminister rodziny Barbara Socha. „Chcemy, by w Polsce w każdej gminie były miejsca opieki żłobkowej” – dodała.

Jak zaznaczyła Socha, nowy program został skonstruowany inaczej niż poprzednie edycje, a jedną z najważniejszych zmian w jego ramach jest rezygnacja z rocznego cyklu inwestycji związanych z tworzeniem miejsc żłobkowych, co stanowiło duże utrudnienie dla samorządów.

„Dzisiaj ta trudność znika. Samorządy będą miały trzy lata, by wybudować nowy żłobek lub zaadaptować istniejące budynki i kolejne trzy lata dofinansowania do utrzymania opieki żłobkowej w wysokości ponad 800 zł na jedno miejsce” – poinformowała Socha. „Aby zachęcić samorządy – szczególnie te, w których nie ma jeszcze żłobków – do tego, by rozważyły podjęcie takiej inwestycji, stworzyliśmy specjalny algorytm, który ten budżet (….) dzieli na wszystkie gminy istniejące w Polsce” – dodała.

Wiceminister rodziny wyjaśniła, że algorytm ten „promuje gminy uboższe oraz te, które jeszcze miejsc żłobkowych nie stworzyły, bądź też stworzyły ich niewiele”, gdyż współczynnik alokacji przypadającej na daną gminę jest wprost proporcjonalny do udziału liczby dzieci nieobjętych opieką w gminie w ogólnej liczbie takich dzieci w kraju oraz odwrotnie proporcjonalny do relacji dochodów JST per capita w danej gminie względem średnich dochodów JST na mieszkańca w Polsce.

„Każda gmina w Polsce już otrzymała od nas informację, ile algorytm przewidział środków dla poszczególnych gmin (…). Na utworzenie jednego miejsca w żłobku dla samorządów przewidziane zostały środki w wysokości 35,8 tys. zł. Natomiast dla pozostałych podmiotów, takich jak osoby fizyczne, prawne lub instytucje publiczne to jest kwota w wysokości ponad 12,4 tys. zł” – powiedziała Socha i dodała, że obie podane kwoty nie obejmują VAT, który „będzie finansowany z innych źródeł”.

Wyjaśniła także, że gminy mogą występować „o środki, które przewiduje algorytm bądź wyższe”.

„Kwota wyliczona przez algorytm nie jest kwotą maksymalną. Bardzo mocno zachęcam i apeluję do samorządowców, aby składając wnioski (…) zgłosiły rzeczywiste zapotrzebowanie, które widzą na terenie swojej gminy, nie ograniczając się do tego, co przewidział dla nich algorytm” – podkreśliła wiceszefowa MRiPS.

Poinformowała także, że w obecnej edycji programu nie jest wymagany wkład własny, zaś w przypadku gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane środki będą mogły zostać rozdysponowane wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Wiceminister poinformowała, że termin na złożenie wniosków dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w programie upływa 19 lutego.

„Żeby złożyć wniosek w programie +Maluch plus+ nie będzie konieczny w przypadku samorządów nawet tytuł do nieruchomości np. działki, na której ta inwestycja ma powstać, ani dokładny opis inwestycji. To ma być podanie zapotrzebowania liczby miejsc, które dany samorząd chce utworzyć” – zaznaczyła Socha. „Samorządy składają wnioski za pośrednictwem systemu informatycznego rejestr żłobków, natomiast wszystkie pozostałe podmioty mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu Empatia. Ministerstwo rodziny ogłosi wyniki naboru do 28 kwietnia” – dodała.

Socha podkreśliła również, że beneficjenci programu będą mogli liczyć na finansowanie z funduszy europejskich nowo utworzonych miejsc żłobkowych przez trzy lata pod warunkiem nieprzekraczania limitu opłaty żłobkowej dla rodziców wynoszącego 120 proc. średniej opłaty żłobkowej, której wysokość będzie aktualizowana co pół roku i ogłaszana na stronie internetowej MRiPS. „Na obecne półrocze ta kwota limitu wynosi 1368 złotych” – poinformowała Socha.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button