EDUKACJA

Laptop dla czwartoklasisty – KPRM wyjaśnia szczegóły

1,2 mln laptopów za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno do szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem. Powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem – to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

fot. PAP

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, sprzęt ma trafić do szkół we wrześniu. KPRM w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśnia, że projektowana ustawa zakłada zakup sprzętu dla uczniów klas IV nie tylko w tym roku, ale też w latach kolejnych.

Inwestycja pod nazwą: „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne” obejmuje zakup co najmniej 465 tys. przenośnych komputerów do użytku nauczycieli i co najmniej 735 tys. laptopów do użytku uczniów.

Pieniądze na zakup sprzętu pochodzić będą z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – 2 464 495 505,61 zł, a ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych zpodatkiem VAT – 407 851 846, 00 zł. W kolejnych latach zakup ma być kontynuowany ze środków budżetu państwa.

KPRM zapewnia, że sprzęt otrzymają wszyscy uczniowie klas IV „bez rozróżnienia na uczniów szkół publicznych i niepublicznych”. Nie będzie też różnicowania uczniów ze względu na narodowość – pisze KPRM, odpowiadając na pytanie, czy sprzęt otrzymają także dzieci uczęszczające do polskich placówek szkolnych, będące uchodźcami z Ukrainy.

„Uczniowie-cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych przedszkoli i szkół do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej na warunkach dotyczących obywateli polskich” – podkreślono w odpowiedzi podpisanej przez podsekretarza stanu Pawła Lewandowskiego.

Posłowie pytali też „jak uregulowane będą kwestie przekazania sprzętu dzieciom, które w polskim systemie szkolnym na skutek różnych zdarzeń np. przeprowadzki z Wielkiej Brytanii,znalazły się w ciągu roku szkolnego”.

„Co do zasady planujemy, aby sprzęt podążał za uczniem, również w przypadku zmiany klasy lub szkoły. W sytuacji przyjęcia przez szkołę w trakcie roku ucznia, którego rocznik został wyposażony w laptopy, a nie uzyskał tego laptopa np. z uwagi na pobieranie nauki w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, organ prowadzący szkołę będzie zobowiązany do zapewnienia takiemu uczniowi sprzętu” – informuje KPRM.

Mechanizm refundacji zakupu sprzętu przez organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową oraz dostarczanie sprzętu organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe zostaną określone w projektowanej ustawie.

Sprzęt będzie przekazywany uczniom za pośrednictwem organów prowadzących szkoły i ma służyć „uczniowi od IV klasy szkoły podstawowej bezterminowo”.

„Za administrowanie sprzętem, tj. przekazywanie laptopów w użytkowanie ucznia, odpowiedzialna będzie komórka właściwa do spraw administrowania majątkiem w organie prowadzącym szkołę” – informuje KPRM.

Komputer będzie dostarczony z system operacyjnym. KPRM planuje też uruchomienie portalu zgłoszeniowego, który pozwoli „zgłaszać użytkownikom (uczniom posiadającym przedmiotowy sprzęt) problemy techniczne i pomóc użytkownikom w ich rozwiązaniu”.

Posłowie pytali też, czy planowane jest stworzenie platformy do nauki zdalnej „celem umożliwienia nauczycielowi kontaktu z uczniem za pomocą otrzymanego sprzętu”.

Lewandowski odpowiada, że nie ma takich planów bowiem funkcjonuje już Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) – dostępna pod adresem zpe.gov.pl, „która została udostępniona w 2019 r. i jest przyjaznym, bezpiecznym oraz profesjonalnym narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wykorzystania przez szkoły w realizacji procesu kształcenia, w tym podczas kształcenia na odległość”.

„Trwają również prace nad serwisem edukacja.gov.pl. Jest to program cyfrowych zmian w edukacji, którego celem jest zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez dostarczenie nowych, cyfrowych narzędzi w czterech obszarach: skutecznego nauczania, komunikacji, zarządzania i analizy oraz ułatwienie załatwiania spraw. Serwis edukacja.gov będzie oferował szeroki zakres usług edukacyjnych w jednym miejscu. Pierwsze funkcjonalności serwisu będą dostępne już w 2023 r. Obydwa narzędzia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich uczniów i nauczycieli” – informuje KPRM.

Kancelaria premiera podaje jednocześnie, że w związku z przekazaniem laptopów, nie są planowane dodatkowe środki dla nauczycieli .

„Zakup komputerów dla uczniów nie będzie powodował zwiększenia obowiązków nauczycieli, dlatego nie planujemy dodatkowych środków dla nauczycieli (…)” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

KPRM zapewnia, że barierą w wykorzystaniu sprzętu nie będzie brak dostępu do internetu na terenach wiejskich.

„W zakresie infrastruktury dostępu do internetu szerokopasmowego dla szkół, od 2017 r.funkcjonuje program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). (…) Przede wszystkim jego celem jest zapewnienie szkołom bezpłatnego i bezpiecznego podłączenia do szybkiego łącza o symetrycznej przepustowości minimum 100 Mb/s.” – przypomina kancelaria premiera.

„Przed uruchomieniem programu tylko 10 proc. szkół w Polsce miało dostęp do internetu o przepustowości powyżej 100 Mb/s, teraz po pięciu latach wdrażania taki dostęp ma 90 proc. szkół; zgodnie ze stanem na dzień 24 lutego 2023 r. w ramach OSE liczba podłączonych szkół/lokalizacji posiadających pełne podłączenia do sieci OSE (czyli tam gdzie zainstalowano sprzęt OSE i uruchomiono usługi OSE) ma miejsce w 20 506 szkołach” – informuje KPRM i przypomina, że do OSE może dołączyć każda chętna szkoła.

Jednocześnie KPRM wskazuje, że w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dalszych inwestycji z różnych środków: w ramach KPO zaprogramowano do 2026 r. kwotę 1,2 mld euro (z części grantowej) na interwencję mającą na celu eliminację wykluczenia cyfrowego w kontekście dostępu do szybkiego internetu.

„W ramach KPO dostęp do internetu szerokopasmowego uzyska co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych. Ponadto w Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczono 1,4 mld euro (z części pożyczkowej) na wsparcie budowy infrastruktury sieci 5G lub poprawę jakości funkcjonowania sieci 4G w obszarach wiejskich; w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) zaprogramowano do 2030 r. kwotę 0,8 mld euro na interwencję mającą na celu eliminację wykluczenia cyfrowego w kontekście dostępu do szybkiego internetu. W ramach FERC dostęp do internetu szerokopasmowego uzyska co najmniej 690 tys. gospodarstw domowych oraz ponad 135 tys. przedsiębiorstw” – wyliczono w odpowiedzi na interpelację.

Dodatkowo KPRM przypomina, że dostęp do internetu na terenach wiejskich jest badany co rok przez GUS, a z badań tych wynika że w 2022 r. 99,9 proc. gospodarstw domowych z dziećmi do 16 roku życia posiadało dostęp do internetu.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button