ŻYCIE I STYL

Najwięcej zwolnień na choroby układu oddechowego

W pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. zarejestrowano 5,1 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Najczęstszą przyczyną absencji choroby układu oddechowego – wynika z najnowszych danych ZUS.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. obserwujemy wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej – o 8,6 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich – o 16,1proc..

„W lutym 2023 r. zarejestrowano 2,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 24,0 mln dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny).W porównaniu ze styczniem 2023 r. liczba dni absencji chorobowej spadła o 12,9proc., a liczba zaświadczeń lekarskich – o 9,9proc. Natomiast w porównaniu z lutym 2022 r. wzrosła zarówno liczba dni absencji o 7,1proc., jak i liczba zaświadczeń lekarskich o 15,5proc.” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak dodaje szefowa ZUS, w okresie od stycznia do lutego 2023 r. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS wyniosła 4,1 mln, a liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń 42,5 mln.

Przeciętna długość zaświadczenia to 10,31 dnia. Skumulowana (od początku roku) przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 16,19 dnia (15,92 dnia dla mężczyzn i 16,41 dnia dla kobiet). W analogicznym okresie 2022 r. wielkości te kształtowały się odpowiednio: 17,44 dnia, 16,74 dnia oraz 18,00 dnia.

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. wzrosła zarówno liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS – o 6,8proc., jak i liczba zaświadczeń lekarskich – o 13,0proc.

W okresie styczeń-luty 2023 r. ponad połowę (55,6proc.) zaświadczeń z tytułu choroby własnej wystawiono kobietom. W analogicznym okresie 2022 r. odsetek ten był nieznacznie wyższy i wynosił 55,7proc.

W analizowanym okresie wystawiono: na okres od 1 do 5 dni – 43,2proc. zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej, w tym 5,3proc. zaświadczeń jednodniowych, na okres od 6 do 10 dni – 25,2proc. ogółu zaświadczeń, na okres od 11 do 30 dni – 27,4proc. ogółu zaświadczeń lekarskich.

W okresie styczeń-luty 2023 r. najczęstszą przyczyną chorobową absencji były: choroby układu oddechowego – 20,6proc. ogółu liczby dni absencji (8,7 mln dni absencji chorobowej), choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 15,8proc. (6,7 mln dni), ciąża, poród i połóg – 13,7proc. (5,8 mln dni), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 11,8proc. (5,0 mln dni), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 9,8proc. (4,2 mln dni).

Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby układu oddechowego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zauważalny jest znaczny wzrost liczby dni absencji chorobowej w tej grupie chorobowej – o 5,7 pkt. procentowego (tj. o 47,9proc.). Spadek o 2,2 pkt. procentowego nastąpił natomiast w odniesieniu do liczby dni absencji chorobowej w związku z ciążą, porodem i połogiem. Natomiast w przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby dni absencji chorobowej o 0,1 pkt procentowego (tj. o 7,8proc.).

W okresie styczeń-luty 2023 r. zarejestrowano 66,2 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 na łączną liczbę 435,7 tys. dni absencji chorobowej.

źródło: ZUS Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button