SPONSOROWANETURYSTYKA

Nowy zalew w Rybczewicach – idealne miejsce na wypoczynek

Gmina Rybczewice zakończyła realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie”. To kolejny czwarty etap dużego projektu, który gmina realizuje aby uatrakcyjnić ofertę turystyczną.

Przedsięwzięcie objęło odmulenie i oczyszczenie zbiornika, wykonanie ciągu pieszego wokół niego, a także wykonanie kontynuacji ścieżek historycznych i przyrodniczo-dydaktycznych, budowę oświetlenia i elementów małej architektury, wykonanie pomostu drewnianego (molo) w miejscu niegdyś istniejącego. W projekcie znalazły się również fontanny, których celem jest nie tylko uatrakcyjnienie obiektu, ale także napowietrzanie wody dla celów wzbogacenia życia biologicznego zbiornika.

Przypomnijmy, że w ramach wcześniejszych działań, jako pierwszy zrewitalizowano skwer, który jest miejscem aktywnego wypoczynku. Kolejnym etapem była rewitalizacja parku, alei spacerowych, wykonanie schodów prowadzących z parku do zalewu i wykonanie nasadzeń roślinności. Trzecim etapem, najbardziej zaawansowanym i zakończonym sukcesem w ocenie mieszkańców, jest rewitalizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach.

Obecny projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 730 304,23 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 343 519,51 zł.

Głównym celem jest zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy Gminy Rybczewice poprzez wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

źródło: UG Rybczewice

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button