Tegoroczna susza i upalna pogoda niosły ze sobą duże zagrożenia pożarowe. Dlatego często interwencje świdnickich strażaków odbywały się w lasach. Komendant powiatowy, mł. bryg. Sławomir Kowalczyk, podjął więc decyzję, by tegoroczne ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek OSP, odbyły się w terenach zielonych.cwiczenia3

Takie ćwiczenia miały miejsce w niedzielę, 13 września na trenie gminy Mełgiew, w Leśnictwie Siostrzytów. Ponad 60 strażaków doskonaliło swoje umiejętności ratowniczo- gaśnicze. Kontrolowano także sprawności pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz usprawniano współpracę jednostek włączonych do KSRG. – Spotykamy się, co roku, po to, by wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce.- powiedział podczas zbiórki komendant powiatowy PSP w Świdniku, Sławomir Kowalczyk. Jednym z naszych najważniejszych zadań jest współdziałanie. – dodał komendant. To był główny cel manewrów- ćwiczenia zgrywające OSP, KSRG powiatu świdnickiego. Dzięki współpracy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnik zorganizowano kilka punktów kontrolnych. Po weryfikacji stanu technicznego przybyłych na miejsce pojazdów, druhowie ćwiczyli m.in.:
manewrowanie pojazdami pożarniczymi w trudnych warunkach terenowych,
posługiwanie się piłą mechaniczną do cięcia drewna,

prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych, z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy, udzielanej osobie poszkodowanej w pożarze. – Ten ostatni punkt, to jedno z trudniejszych wyzwań podczas dzisiejszych ćwiczeń.- tłumaczy st. kpt. Piotr Pyszko, rzecznik KP PSP w Świdniku. W namiocie wojskowym zasymulujemy warunki pożaru w pomieszczeniu, w którym znajduje się osoba poszkodowana. Zadaniem strażaków będzie ewakuacjia i resuscytacja ofiary pożaru.cwiczenia4

Na koniec strażacy ochotnicy i funkcjonariusze KP PSP w Świdniku rywalizowali w konkurencjach sportowych. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki z Trzeszkowic, Minkowic, Trawnik, Częstoborowic, Rybczewic, Piask, Brzystrzejowic II, Oleśnik oraz z Krzesimowa i Dominowa.

Mes.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/09/cwiczenia1-1024x533.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2015/09/cwiczenia1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIĆWICZENIA STRAŻAKÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO,komendant powiatowy PSP w Świdniku,Leśnictwo Siostrzytów,Sławomir Kowalczyk
Tegoroczna susza i upalna pogoda niosły ze sobą duże zagrożenia pożarowe. Dlatego często interwencje świdnickich strażaków odbywały się w lasach. Komendant powiatowy, mł. bryg. Sławomir Kowalczyk, podjął więc decyzję, by tegoroczne ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek OSP, odbyły się w terenach zielonych. Takie ćwiczenia miały miejsce w niedzielę,...