Rekrutacja trwa dłużej zwykle w przypadku techników i robotników wykwalifiowanych<br>
Fotolia
Rekrutacja trwa dłużej zwykle w przypadku techników i robotników wykwalifikowanych
Fotolia
Z prowadzonego co kwartał badania wynika, że odsetek firm, które deklarują, że w najbliższych 6 miesiącach będą zwiększały zatrudnienie wyniósł 36 proc. To najwyższy wynik w 7-letniej historii badań i o 5 punktów procentowych więcej niż w poprzednim kwartale.

Po podwyżkach wynagrodzeń na przełomie roku, wykazanych w poprzednim badaniu, nadal duży odsetek pracodawców jest gotowych podnosić oferowane stawki – zaznaczył Randstad. Co trzeci przedsiębiorca deklaruje wzrost płac w najbliższych 6 miesiącach.

Najczęściej zwiększenie zatrudnienia planują firmy z regionu wschodniego – 43 proc. oraz północnego – 42 proc. Najmniej – 32 proc. badanych firm planuje zwiększenie zatrudnienia w regionie południowym.

Wśród branż najczęściej zwiększenie zatrudnienia planują firmy przemysłowe – 41 proc., firmy handlowe i naprawcze – po 41 proc. i zajmujące się budownictwem – 33 proc.

Zwiększanie wynagrodzeń mają w planie najczęściej firmy z regionu wschodniego – 42 proc. i działające w sektorze przemysłowym – 39 proc.

Zamierzenia co do zatrudnienia mogą być ograniczone możliwościami rynku pracy – przewiduje Randstad, który przypomina, że w ubiegłym roku tylko połowie firm, które poszukiwały pracowników udało się zatrudnić założoną ich liczbę spełniającą wymagania. 22 proc. musiało zatrudnić mniejszą niż założona liczbę pracowników, 18 proc. obniżyć swoje wymagania, a 8 proc. firm nie zapełniło wakatów.

Rekrutacja trwa dłużej zwykle w przypadku techników i robotników wykwalifikowanych, specjalistów z wyższym wykształceniem, inżynierów, ale też robotników wykonujących proste prace fizyczne – zwraca uwagę IB Ranstad.

W badaniu zapytano też o przewidywania co do wzrostu gospodarczego w najbliższych 6 miesiącach. 47 proc. firm uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju nie zmieni się, 23 proc. spodziewa się jej pogorszenia a 17 proc. firm jest nastawionych optymistycznie, a 13 proc. nie ma zdania na ten temat. Odsetek spodziewających się wzrostu maleje od maja 2015 r.

Zdaniem autorów raportu, tak raptowny wzrost pesymizmu przedsiębiorców nie znajduje jednak odzwierciedlenia w ocenie kondycji samych firm – oceny są stabilne i dwie trzecie badanych ocenia sytuację finansową swojej firmy jako bardzo dobrą lub dobrą, a jako złą – 4 proc.

W 29. edycji badania przeprowadzonego dla IB Randstad przez TNS Polska uczestniczyło 1000 firm zatrudniających nie mniej niż 10 osób i reprezentatywnych dla regionów badawczych. Odpowiedzi udzielały osoby odpowiadające bezpośrednio za zarządzanie kadrami i rekrutację pracowników. Badanie metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo przeprowadzono od 13 stycznia do 9 lutego, nie uwzględniono wszystkich branż, m.in. rolnictwa i górnictwa.(PAP)

http://kurier.pap.pl
http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/firma.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/firma-300x204.jpgredAKTUALNOŚCIROZMAITOŚCIZ Krajubrak fachowców,Kurier PAP
Firmom coraz trudniej o pracowników - wynika z sondażu Instytutu Badawczego Randstad. Obecnie połowa firm ma trudności w zatrudnieniu osób o poszukiwanych kwalifikacjach. Główne bariery to wysokie oczekiwania finansowe kandydatów, lub brak kompetentnych osób. Rekrutacja trwa dłużej zwykle w przypadku techników i robotników wykwalifikowanych Fotolia Z prowadzonego co kwartał badania wynika,...