W 2016 roku trwa realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego”. W zakres przedsięwzięcia wchodzą roboty budowlane i usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, a także na odbiorze i transporcie na składowisko odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach. Przedsięwzięcie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne z terenu Powiatu Świdnickiego.

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, podobnie jak w roku ubiegłym zabezpiecza w 100% Powiat Świdnicki. Środki na ten cel pochodzą  z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a także ze środków budżetu powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W latach 2008-2015 z inicjatywy Powiatu usunięto 1298,385 ton wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać niezwłocznie w Starostwie Powiatowym w Świdniku, ul. Niepodległości 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 15 i 16, pod nr tel.: 81 468 70 87, 81 468 70 63.

Dokumenty do pobrania:
1. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu świdnickiego” (Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 29 stycznia 2008 r.) – BIP
2. „Zasady realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie powiatu świdnickiego” (Załącznik do Uchwały Nr XIV/84/08 Zarządu Powiatu w Świdniku z dnia 11 lutego 2013 r. – z późn. zm.) – BIP
3. Wnioski wraz z załącznikami:

Powiat Świdnicki

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/azbest-705x350.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/03/azbest-705x350-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIpowiat świdnicki,usuwanie azbestu
 W 2016 roku trwa realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Powiatu Świdnickiego”. W zakres przedsięwzięcia wchodzą roboty budowlane i usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, a także na odbiorze i transporcie na składowisko odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach. Przedsięwzięcie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego...