Dzisiaj w Zespole Szkół w Trawnikach odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Do placówki przybyła młodzież z gimnazjów z Trawnik, Biskupic, Liszna i Jaszczowa. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdniku- starosta Dariusz Kołodziejczyk oraz wicestarosta Waldemar Białowąs, goście z Gminy Trawniki, wójt Jerzy Szpakowski, wicewójt Damian Baj oraz przyszli pracodawcy.

Młodzi ludzie mogli się zapoznać z nowościami, jakie na rok szkolny 2016/2017 szykuje Zespół Szkół w Trawnikach, a jest ich wiele. Od nowego roku placówka uruchamia nowe, atrakcyjne kierunki. W Technikum, pod patronatem Przewozów Regionalnych będzie to- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego i technik handlowiec, a dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nowe zawody: kierowca mechanik oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego organizowany we współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piaskach- Pracuję tu ponad 20 lat, powstają nowe kierunki, nowe zawody, więc jest to powód do dumy- powiedziała podczas spotkania Urszula Siedlecka, pełniąca obowiązki dyrektora w Zespole Szkół w Trawnikach. W przyszłym roku oprócz nowych kierunków placówka zaoferuje uczniom nowoczesny obiekt sportowy- W miarę możliwości wspieramy placówkę. Rozpoczynamy inwestycję budowy nowego boiska wielofunkcyjnego, a jednocześnie stawiamy na rozwój tej jednostki. Jest tutaj duży potencjał, stawiamy na zawody kolejowe, mechaniczne, czy górnicze- zapowiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk.

Podczas spotkania nowe kierunki zaprezentowali przyszli pracodawcy – PKP Przewozy Regionalne, które patronują kierunkom kolejowym w Technikum (technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego) oraz Mleczarnia Piaski pod patronatem, której w Zasadniczej Szkole Zawodowej ruszy kierunek operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego- Największym atutem szkoły są ludzie tutaj pracujący, którzy tworzą atmosferę i klimat, a jednocześnie przewidują przyszłość. Wskazują młodzieży nowe kierunki, pokazują atrakcyjne zawody, które dają im później miejsca pracy i dobry start w życiu dorosłym- powiedział wicestarosta Waldemar Białowąs. Duże możliwości rozwoju młodzieży w gminie Trawniki zauważył także wicewójt Damian Baj– To spotkanie wskazuje młodzieży różne możliwości i kierunki rozwoju. Sam jestem zaskoczony, jak wiele oferują dzisiaj pracodawcy, widać również duże zainteresowanie wśród uczniów.

Równolegle w szkole odbywały się wykłady dla uczniów i pracodawców, konkursy i prezentacje Państwowej Inspekcji Pracy- Najbardziej podobało mi się górnictwo odkrywkowe i elektromechanika- mówi Mateusz z Biskupic.- Dzisiejszą wizytę w szkole oceniam bardzo pozytywnie- dodaje Sebastian, również z Biskupic. Obecnie w szkole można się kształcić w:

*4-letnim Technikum, kształcącym w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik górnictwa odkrywkowego

* 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim i informatyką

* 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcącej w oddziałach wielozawodowych w zawodach: piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik i innych

* 2-letniej Szkole Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie: technik administracji, florysta – 1 rok, zaoczna

* ODiDZ – Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (nauczający teoretycznych przedmiotów      zawodowych na miesięcznych kursach w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

* 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub szkoły zawodowej, zaoczne

Można też uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w zawodach kształconych w szkole.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/04/8-1-1024x576.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/04/8-1-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJADamian Baj,Dariusz Kołodziejczyk,Dzień Otwartych Drzwi,Urszula Siedlecka,Waldemar Białowąs,Zespół Szkół w Trawnikach
Dzisiaj w Zespole Szkół w Trawnikach odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Do placówki przybyła młodzież z gimnazjów z Trawnik, Biskupic, Liszna i Jaszczowa. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdniku- starosta Dariusz Kołodziejczyk oraz wicestarosta Waldemar Białowąs, goście z Gminy Trawniki, wójt Jerzy Szpakowski, wicewójt Damian Baj...