4

Sukces działającego przy Zespole Szkół w Trawnikach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Od nowego roku szkolnego ODiDZ w Trawnikach będzie wojewódzkim koordynatorem dokształcania zawodowego dla młodych pracowników.

23 sierpnia w puławskim Centrum Kształcenia Zawodowego wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs wraz ze skarbnikiem powiatu Janem Chabrosem podpisali ostatnie porozumienie w sprawie przejęcia przez Zespół Szkół w Trawnikach wojewódzkiej koordynacji. Powiat Świdnicki jako organ prowadzący zawarł stosowne porozumienia z organami prowadzącymi pozostałe ośrodki publiczne na terenie województwa.

ODiDZ-ty zajmują się dokształcaniem młodocianych pracowników. Trawnicki Ośrodek otrzymał szansę koordynacji wojewódzkiej ze względu na wieloletnie doświadczenie w organizowaniu kursów oraz kształcenie w wielu różnorodnych zawodach. Uzyskał też pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Od roku szkolnego 2016/2017 młodzi pracownicy będą mogli dokształcać się w Trawnikach aż w 12 zawodach: fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk oraz lakiernik. – To duże wyróżnienie dla trawnickiego ODiDZ-tu – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs – jest ono potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia oraz motywacją dla szkoły i nauczycieli do dalszej intensywnej pracy.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Trawnikach swoim zasięgiem obejmuje poza powiatem świdnickim: powiat łęczyński, lubartowski, puławski, rycki, opolski, miasto Lublin oraz miasto Zamość.

– Bardzo cieszy mnie sukces ODiDZ-u w Trawnikach – mówi starosta Dariusz Kołodziejczyk – podnosi to prestiż całego Zespołu Szkół w Trawnikach, jest też wyróżnieniem dla całego naszego powiatu, ale przede wszystkim daje szansę rozwoju zawodowego wielu młodym pracownikom.

3(1)

Wojewódzka koordynacja pozwala dobrze orientować się w potrzebach edukacyjnych młodzieży i dorosłych, sprzyja rozwijaniu kompetencji nauczycieli oraz daje wiedzę na temat aktualnych trendów na rynku pracy.

(dp)

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/08/31-1024x683.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/08/31-300x300.jpgD.P.AKTUALNOŚCIEDUKACJADariusz Kołodziejczyk,Jan Chabros,Waldemar Białowąs,Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,Zespół Szkół w Trawnikach
Sukces działającego przy Zespole Szkół w Trawnikach Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Od nowego roku szkolnego ODiDZ w Trawnikach będzie wojewódzkim koordynatorem dokształcania zawodowego dla młodych pracowników. 23 sierpnia w puławskim Centrum Kształcenia Zawodowego wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs wraz ze skarbnikiem powiatu Janem Chabrosem podpisali ostatnie porozumienie w...