masz_prawo_do_mediacjiW dniach od 17 – 22 października 2016 r. po raz kolejny obchodzony będzie w naszym kraju „Tydzień Mediacji”. Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Do akcji włączyli się również świdniccy policjanci.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu  (prof. dr hab. Ewa Bieńkowska).

Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. Ułatwia wzajemne relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popełnieniu przestępstwa i umożliwia wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia. Pozytywnymi aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.  20 października jest Dniem Mediacji. Do promocji przedsięwzięcia włączają się również świdniccy policjanci, którzy w dniach 17-22.10.2016r., w godz. 8.00-13.00 będą pełnić dyżury w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku. dzień 20.10.2016r. jest dnie „Drzwi Otwartych” w świdnickiej jednostce. Funkcjonariusze będą w ramach posiadanych kompetencji udzielać informacji dotyczących szeroko rozumianej mediacji.

KPP ŚWIDNIK

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Masz_prawo_do_mediacji.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2016/10/Masz_prawo_do_mediacji-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIKPP Świdnik,Tydzień Mediacji
W dniach od 17 – 22 października 2016 r. po raz kolejny obchodzony będzie w naszym kraju „Tydzień Mediacji”. Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Do akcji włączyli się również świdniccy policjanci. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych...