Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyło się uroczyste przywitanie nowego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku nadkom. Sławomira Kwiatkowskiego.

Nadkom. Sławomir Kwiatkowski będzie teraz pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Zastąpi na tym stanowisku podinsp. Sylwestra Śliwkę, który przeszedł do Komendy Powiatowej Policji w Puławach. W nowe obowiązki służbowe wprowadził go Komendant jednostki insp. Grzegorz Hołub. Uroczystość odbyła się w obecności policjantów i pracowników jednostki.

Nadkom. Sławomir Kwiatkowski służbę w policji rozpoczął w 1998 roku. Od tego czasu pełnił służbę w pionie kryminalnym a od maja 2016r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Chełmie.

 

KPP Świdnik

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/Policja-768x1024.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/05/Policja-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIKPP Świdnik,nowy zastępca komendanta,Sławomir Kwiatkowski,Sylwester Śliwka
Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku odbyło się uroczyste przywitanie nowego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku nadkom. Sławomira Kwiatkowskiego. Nadkom. Sławomir Kwiatkowski będzie teraz pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Zastąpi na tym stanowisku podinsp. Sylwestra Śliwkę, który przeszedł do Komendy Powiatowej...