Zgodnie z myślą przewodnią tegorocznej IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje „, 16-25.10.2017 wszystkie działania koordynowane przez doradcę zawodowego – Lucynę Janowską z PCEZ skierowane  były do uczniów PCEZ oraz uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 ze Świdnika  i umożliwiły im zwiększenie wiedzy o rynku pracy.

OTK objęte jest patronatem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Hasło OTK jest wskazówką mówiącą o tym, że znajomość reguł rynku pracy jest bardzo istotną sprawą i warto je poznać będąc jeszcze uczniem szkół młodzieżowych. Uczniowie powinni mieć możliwość konsultowania się ze specjalistami, fachowcami i profesjonalistami w swej dziedzinie zasięgając ich rad i opinii. Dlatego też, zrealizowano wycieczki zawodoznawcze do lokalnego pracodawcy branży mechanicznej firmy SMF Poland. Podczas zwiedzania tego zakładu pracy uczestnicy mieli możliwość osobistego, dokładnego zapoznania się w „realu” z charakterystyką zawodu technika mechanika. Mogli skonfrontować jego wymagania ze swoim wyobrażeniem. Ponadto uczniowie brali udział w bardzo  interesujących warsztatach praktycznych w halach CKP przy PCEZ umożliwiające poznanie realistycznego środowiska pracy w zawodzie tokarza, które cieszyły się ogromnym zaangażowaniem ze strony uczestników. Celem warsztatów było oprócz przekazania wiedzy z podstaw mechaniki i programowania obrabiarek CNC zwrócenie  przede wszystkim uwagi na to, że podczas dobrej zabawy można ćwiczyć zdolności manualne oraz rozwijać pozostałe kluczowe kompetencje techniczne. Spotkania te pokazały jak wielu uczniów posiada zdolności i preferencje do prac technicznych, z czego do tej pory nie zdawali sobie sprawy, na przykład dziewczęta. W ramach OTK odbyło się także  spotkanie zorganizowane dla wszystkich uczniów klas 4 maturalnych PCEZ z przedstawicielami pięciu Uczelni Wyższych. W czasie spotkania nasi przyszli absolwenci zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych z terenu województwa lubelskiego i warszawskiego, jakimi dysponują kierunkami oraz jakie obowiązują zasady rekrutacji do każdej  z nich.

Ostatnim akcentem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniu 25.10.2017  była wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku dla klasy 3 ZSZ, której tematem było zapoznanie ze strukturą PUP oraz z zasadami rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Uczniom, którzy niedługo zostaną absolwentami PCEZ przekazano informacje o instrumentach rynku pracy dotyczących przyznawania dofinansowania do staży u pracodawców i szkoleń oraz jednorazowych środkach na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie stanowiska pracy. Podsumowując OTK, należy stwierdzić że kontakty i takie osobiste zaangażowanie uczniów  w działaniach dotyczących poznawania rynku pracy zdecydowanie  wspierają ich w rozwoju edukacyjnym i dokonywaniu pierwszych samodzielnych kroków na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

 

 

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/z-esfzeaf-1024x736.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2017/10/z-esfzeaf-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJAOgólnopolski Tydzień Kariery,PCEZ,praca,rynek pracy,uczniowie
Zgodnie z myślą przewodnią tegorocznej IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje ', 16-25.10.2017 wszystkie działania koordynowane przez doradcę zawodowego – Lucynę Janowską z PCEZ skierowane  były do uczniów PCEZ oraz uczniów Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 ze Świdnika  i...