Ponad 19,4 tys. mieszkańców województwa lubelskiego zgłosiło się do ZUS po emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Były to głównie osoby nieaktywne zawodowo: wcześniejsi emeryci, renciści i bezrobotni.
1 października wiek emerytalny został obniżony dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – do 65 lat. Większość ruszyła po emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy tylko uzyskała uprawnienia. Do końca 2017 roku z możliwości przejścia na emeryturę w obniżonym wieku skorzystało ponad 19,4 tys. mieszkańców regionu.

Co trzecia z tych osób już wcześniej pobierała jakieś świadczenie z ZUS: wcześniejszą emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Wśród osób, które złożyły wnioski, było również wielu bezrobotnych – jedna na pięć osób była zarejestrowana w urzędzie pracy albo nie miała w ogóle żadnego ubezpieczenia. Natomiast aktywni zawodowo stanowili zaledwie 41 proc. wnioskodawców.
Do końca ubiegłego roku ZUS w regionie rozpatrzył 94 proc. wniosków. Wśród nowych emerytów przewagę liczebną mają kobiety. Większość (69 proc.) zdecydowała się pobierać świadczenie na konto w banku. Pozostali dostają wypłaty przekazem pocztowym.
Nie wszyscy z nowych emerytów dostali od razu wypłaty. Około 13 proc. z osób, którym ZUS przyznał emeryturę, na razie ma zawieszoną wypłatę, bo nie rozwiązały stosunku pracy. Gdy dostarczą do instytucji świadectwo pracy, ZUS uruchomi wypłatę również dla nich.
Średnie świadczenia nowych emerytów w województwie lubelskim wynoszą: około 1566 zł dla kobiet i ok. 2446 zł dla mężczyzn.

Obecnie najwyższą emeryturę w województwie lubelskim pobiera mężczyzna, który przepracował ponad 60 lat z wysokimi zarobkami i wystąpił do ZUS o świadczenie dopiero po 80. roku życia. Pobiera co miesiąc prawie 20,9 tys. zł i jest to aktualnie najwyższa emerytura w Polsce.
Na drugim biegunie jest emerytka, która była ubezpieczona w ZUS przez trzy lata, ale z bardzo niskimi składkami. Otrzymuje 2 złote 12 groszy, jednak jednocześnie pobiera drugą emeryturę z KRUS, ponieważ większość życia przepracowała w rolnictwie.

 

źródło: ZUS Lublin

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/hands-981400_1280-1024x682.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/01/hands-981400_1280-300x300.jpgD.C.AKTUALNOŚCIemerytura,najbogatszy emeryt,ZUS
Ponad 19,4 tys. mieszkańców województwa lubelskiego zgłosiło się do ZUS po emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym. Były to głównie osoby nieaktywne zawodowo: wcześniejsi emeryci, renciści i bezrobotni. 1 października wiek emerytalny został obniżony dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – do 65 lat. Większość ruszyła po emeryturę do...