50 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku z sukcesem zakończyło I edycję staży i praktyk zawodowych. Najlepszym pracodawcy zaproponowali pracę.

Staże i praktyki zawodowe realizowane w były z zakresu kształcenia zawodowego pt. „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

– Głównym celem projektu realizowanego przez nasza placówkę edukacyjną jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Każdego roku wspieram i uuczestniczę w targach „GASTRO TRAVEL” promujących poszukiwane i przyszłościowe zawody. Chcemy tworzyć coraz lepsze warunki do nauki w naszych szkołach powiatowych. Dlatego też realizujemy projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych naszych uczniów – informuje starosta Dariusz Kołodziejczyk.

„Norwid” poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, staży i praktyk dla uczniów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych stawia na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W stażach brali udział uczniowie klas Technik Hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Logistyk. Uczestnikami praktyk zaś byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz. Zdobywali oni doświadczenie zawodowe w takich przedsiębiorstwach i instytucjach jak: Hotel Dwór Choiny w Kazimierzówce, Hotel Lachówka w Świdniku, Restauracja Stół i Wół w Lublinie, Sklep Stokrotka i Sklep Diverse  w Galerii Venus czy  Poczta Polska w Lublinie. Dodatkowo uczestnicy otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1750 zł., stroje służbowe oraz zwrot kosztów dojazdu. O dobrym przygotowaniu merytorycznym i technicznym uczniów świadczy fakt, iż najlepszym pracodawcy zaproponowali zatrudnienie w ich firmie.

W okresie wakacyjnym planowana jest druga edycja staży w ramach projektu. Po sukcesie pierwszej edycji, organizatorzy przewidują bardzo duże zainteresowanie dalszym etapem realizowanego projektu.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/log.4-1024x768.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/03/log.4-300x300.jpgWTRAKTUALNOŚCIEDUKACJADariusz Kołodziejczyk,praca,praktyki zawodowe,projekty unijne,staże zawodowe,Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Świdniku
50 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku z sukcesem zakończyło I edycję staży i praktyk zawodowych. Najlepszym pracodawcy zaproponowali pracę. Staże i praktyki zawodowe realizowane w były z zakresu kształcenia zawodowego pt. „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...