Podczas minionej sesji RM podjęto uchwałę dotyczącą nowego podziału na okręgi wyborcze. Zastrzeżenia co do ich wytyczenia miała radna Edyta Lipniowiecka. Zaproponowany podział nie spotkał się również z aprobatą Wiesława Księskiego. Reszta radnych poparła projekt.

W związku z nowelizacją prawa wyborczego do końca marca samorządy musiały podjąć uchwały w sprawie podziałów na okręgi wyborcze. W Świdniku w miejsce 21 jednomandatowych okręgów powstały 4. W dalszym ciągu wybieranych będzie 21 radnych. Miasto podzielone jest więc na 3 okręgi pięcio i jeden sześcio- mandatowy. W związku z tym zmianie uległy ich granice, a co za tym idzie liczba mieszkańców zamieszkujących dany okręg. W pierwszym zameldowanych jest 9810 osób, w drugim 11201. Trzeci liczy 9076 mieszkańców, a czwarty 8456. Z takim podziałem, jako jedyna nie zgodziła się radna Edyta Lipniowiecka.- Odnoszę wrażenie, że nowy podział na okręgi związany jest wyłącznie z tym, by pomóc obecnie rządzącym uzyskać jak największą ilość mandatów w Radzie Miasta. Bo jak inaczej nazwać aż takie dysproporcje w ilości mieszkańców w każdym z okręgów? Ciężko się zgodzić z argumentem, że w okręgu 4 liczba mieszkańców będzie wzrastać. Wybory są w tym roku, a zmiany można wprowadzić za 5 lat, gdy liczba ta faktycznie ulegnie znacznej zmianie- mówi Edyta Lipniowiecka.
Jak przekonują przedstawiciele ratusza, wyznaczając okręgi kierowano się zawartością terenu, ilością mieszkańców, a także aspektem rozwojowym miasta. Podczas głosowania radni poparli podział. Od głosu wstrzymali się radni z ramienia Świdnik Wspólna Sprawa- Edyta Lipniowiecka oraz Wiesław Księski.

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/referendum-500x326.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/04/referendum-500x326-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEdyta Lipniowiecka,okręgi wyborcze,Rada Miasta Świdnik,samorząd,Wybory
Podczas minionej sesji RM podjęto uchwałę dotyczącą nowego podziału na okręgi wyborcze. Zastrzeżenia co do ich wytyczenia miała radna Edyta Lipniowiecka. Zaproponowany podział nie spotkał się również z aprobatą Wiesława Księskiego. Reszta radnych poparła projekt. W związku z nowelizacją prawa wyborczego do końca marca samorządy musiały podjąć uchwały w sprawie...