25 kwietnia starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podpisał umowę na pierwszy etap programu utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu ,, e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego”- etap I.2.

Realizacja całego projektu przewidziana jest do końca 2020 r. Wśród planowanych zadań są m.in.: dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

Kwota, jaka w projekcie przypada dla powiatu świdnickiego, to ponad 5,5 mln zł, przy czym 15% to wkład własny. Środki te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie modernizacji geodezyjnej, obejmującej 52 212 działek na terenie całego powiatu.

Natomiast celem pierwszego etapu projektu jest stworzenie niezbędnych elementów do prowadzenia przez starostę świdnickiego mapy zasadniczej zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oraz utworzenie geoportalu powiatowego. Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł obejrzeć dane dotyczące działek, budynków i planów zagospodarowania terenu (z wykluczeniem zastrzeżonych).

– Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej. Dzięki uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczone przez powiat zdecydowanie się skrócą, część spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Możliwe będzie również zamówienie wypisu czy mapy z ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej za pośrednictwem geoportalu. – informuje starosta Dariusz Kołodziejczyk.

Podpisana umowa obejmuje około 9000 działek oraz ponad 5200 budynków, a także całą sieć uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociągów, energii, gazu, sieci telefonicznej oraz sieci ciepłowniczej. – Kompleksową aktualizacją zostaną objęte obszar całej gminy Świdnik w tym obręby geodezyjne: Kolonia Świdnik Mały, Kolonia Biskupie, Miasto Świdnik, Nadleśnictwo Świdnik, Kolonia Krępiec – oddaje Jakub Osina członek zarządu powiatu

Firma wykonująca prace „zapuka” do każdego domu, aby potwierdzić, czy dane zawarte w obecnych rejestrach są zgodne ze stanem faktycznym, co pozwoli wyeliminować ewentualne występujące nieprawidłowości.

Zakończenie prac w ramach bieżącej umowy planowane jest na wrzesień 2019 r.

WTRAKTUALNOŚCIDariusz Kołodziejczyk,dofinansowanie,e-Geodezja,projekt
25 kwietnia starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk podpisał umowę na pierwszy etap programu utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu ,, e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa Lubelskiego'- etap I.2. Realizacja całego projektu przewidziana jest do końca 2020 r. Wśród planowanych zadań są m.in.: dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji...