W czwartek, 17 maja swoje podwoje otwiera świdnicki „Bronek”. Podczas Drzwi Otwartych Szkoły dyrekcja, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku zaprezentują gimnazjalistom i ich rodzicom ofertę edukacyjną placówki.

W roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku prowadzi nabór do 5 klas pierwszych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

do klasy A- matematycznej z fizyki albo informatyki
do klasy B- humanistycznej z historii albo wiedzy o społeczeństwie
do klasy C- językowo- menedżerskiej z drugiego języka obcego
do klasy D- biologicznej z biologii albo chemii
do klasy E- sportowej (siatkarskiej) z biologii

http://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/32503581_1806250349469275_746404615272005632_n.jpghttp://lsw24.pl/wp-content/uploads/2018/05/32503581_1806250349469275_746404615272005632_n-300x300.jpgredAKTUALNOŚCIEDUKACJABronek,Drzwi Otwarte Szkoły,I LO w Świdniku
W czwartek, 17 maja swoje podwoje otwiera świdnicki „Bronek”. Podczas Drzwi Otwartych Szkoły dyrekcja, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku zaprezentują gimnazjalistom i ich rodzicom ofertę edukacyjną placówki. W roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku prowadzi nabór do 5 klas...