Rolnicy coraz bardziej obawiają się o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Chcą przepisać ziemie na dzieci lub ją nabyć...