Zgodnie z zapowiedziami Forum Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych „Lider Forum” we współpracy z KPP w Świdniku rozpoczyna cykl akcji poświęconych...