Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie z ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Co to...