Budżet Powiatu Świdnickiego w Świdniku został przyjęty na XXVII sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji, która odbyła się...