AKTUALNOŚCI

POWIAT UCZESTNIKIEM KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ WSPÓŁPRACY EDUKACJI I BIZNESU

W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie wicestarosta Waldemar Białowąs uczestniczył w konferencji pn. „Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki – biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu”.1982366_10153019318829779_9868490424872358_n
Ideą spotkania było przedstawienie współpracy między sektorem edukacji i biznesu, w tym wymiana dobrych praktyk w zakresie współpracy placówek oświatowych z pracodawcami. Zagadnienie zostało przybliżone przez dyrektorów szkół, starostów oraz przedstawicieli zarządów specjalnych stref ekonomicznych. Szczególną uwagę zwrócono na sprawdzone rozwiązania w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy. Położono nacisk na korzyści wynikające z udziału w projektach edukacyjnych w ramach np. europejskiego programu Erasmus+, który umożliwia uczniom i nauczycielom odbywanie praktyk i staży za granicą oraz wymianę doświadczeń.
Konferencję otworzyła Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn–Klik, przedstawiciel resortu odpowiedzialnego za konkurencyjność i przedsiębiorczość polskiej gospodarki. Pani Wiceminister zaznaczyła, że celem resortu jest rozwijanie współpracy pracodawców z placówkami kształcenia, ukierunkowanej na zdobywanie przez uczniów praktycznych umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy. Kooperacja ta może przybierać różne formy. Firmy mogą angażować się w organizację staży zawodowych, tworzyć klasy patronackie, zatrudniać uczniów podczas wakacji czy współtworzyć ze szkołami zawodowymi programy nauczania. Wiele tego typu inicjatyw jest realizowanych z sukcesem przez firmy prowadzące swoją działalność gospodarczą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
Stronę szwajcarską podczas konferencji reprezentował Sekretarz Stanu w Sekretariacie Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacyjności Mauro Dell Ambrogio. O doświadczeniach przedsiębiorstw szwajcarskich w kooperacji na rzecz szkolnictwa zawodowego opowiedzieli przedstawiciele firm ABB, Nestle oraz Schindler.
– Wzmocnienie współpracy edukacji i biznesu służy osiągnięciu obustronnych korzyści – podkreśla Wicestarosta Waldemar Białowąs – rolą samorządu jest inicjowanie tej współpracy i tworzenie warunków sprzyjających jej rozwojowi, tak, by kształcący się dziś młody człowiek w przyszłości spełnił oczekiwania rynku pracy.
red.
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button