AKTUALNOŚCI

ZALEW CORAZ BARDZIEJ REALNY

Ma być kąpielisko, plaża, wysepki i pomosty oraz ochrona przed suszą i powodzią. Władze Gminy Piaski walczą o unijne pieniądze na budowę zalewu.
Na terenie pomiędzy miejscowościami Giełczew, Gardzienice II i Piaski prawdopodobnie rozpocznie się budowa dwóch zbiorników wodnych. Jeden ma zajmować  powierzchnię ok. 18 ha, drugi, główny ok. 92 ha. Przewidziana jest także budowa ciągu pieszo – rowerowego wokół nich.
Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie unijne, w perspektywie 7 lat Piaski mogą zyskać renomę ośrodka rekreacyjnego, a nazwa gminy stanie się bardziej wymowna niż do tej pory. Ale chodzi nie tylko o turystykę.
– Przede wszystkim liczą się względy bezpieczeństwa. Tegoroczna susza pokazała jak potrzebna jest ochrona przed jej skutkami. Zbiornik magazynowałby wodę i wpływał na jej czystość. Nie ukrywam, że dodatkowo, inwestycja miałaby ogromne znaczenie komercyjne. Nasza gmina zyskałaby na atrakcyjności wśród potencjalnych inwestorów, np. właścicieli hoteli i restauracji. Natomiast walor rekreacyjny doceniliby z pewnością mieszkańcy okolic oraz Lublina. – przekonuje Michał Cholewa, burmistrz Piask.
Zalew powstałby na powierzchni ok. 100 hektarów. To teren w większości prywatny, dlatego inwestycja wiązałaby się z wykupem gruntów od ich właścicieli. Nie licząc powyższych kosztów, budowa miałaby pochłonąć ok. 40 mln zł., jednak większość tej kwoty pochodziłaby z dotacji.
– W tej chwili walczymy o unijne dofinansowanie na opracowanie dokumentacji w konkursie „ Modelowa Rewitalizacja Miast ”Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Budowa zbiornika została również zgłoszona jako przedsięwzięcie priorytetowe dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, z perspektywą do 2030 r. – informuje Cholewa. – Czy mamy realne szanse? Myślę, że opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zalewu sprawiło, że temat, który przewija się w Piaskach od kilkudziesięciu lat, przestał być tylko teoretycznym pomysłem, a zaczął być realnym celem. – zapewnia burmistrz Piask.
 
D.C.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button