SPORT

RYBCZEWICE GOŚCIŁY OLIMPIJCZYKÓW

W Rybczewicach odbyła się 32. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi pod nazwą „Polska–Benelux-Unia Europejska” . Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy organizatorów: Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Świdniku, Gminy Rybczewice, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdniku i GLKS Victoria Rybczewice. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice.
OLIMPIADA
Impreza miała na celu rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną, pogłębianie umiejętności uprawiania turystyki, propagowanie rozwijania turystycznej współpracy międzynarodowej, upowszechniani wiedzy o krajach należących do Unii Europejskiej , propagowanie wiedzy o ekologii, upowszechnianie wiedzy o walorach turystyczno-krajoznawczych i dorobku kulturowym krajów Beneluxu.
W Olimpiadzie uczestniczyło 25 drużyn z terenu całego województwa lubelskiego. Część testowa Olimpiady odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. Następnie uczestnicy przebyli metodyczną wycieczkę pieszą zorganizowaną w parku przy Zespole Pałacowo–Parkowym w Rybczewicach. Na trasie odbyły się dodatkowe testy takie jak: ocena odległości metodą „na oko”, określenia azymutu, znajomości znaków topograficznych i kartografii.
Sześć czołowych lokat zajęły szkoły z powiatu łukowskiego:
1. „Armaty 1” ze Szkoły w Starych Kobiałkach (powiat łukowski)
2. „Dwernicki 3” ze Szkoły w Starej Róży (powiat łukowski)
3. „Armaty 2” ze Szkoły w Starych Kobiałkach (powiat łukowski)
4. „Dwernicki 1” ze Szkoły w Starej Róży (powiat łukowski)
5. „Armaty 3” ze Szkoły w Starych Kobiałkach (powiat łukowski)
6. „Armaty 4” ze Szkoły w Starych Kobiałkach (powiat łukowski)
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach reprezentowało dziewięć drużyn. Najwyżej, bo na 9 miejscu została sklasyfikowana drużyna „Filozofy” (Mateusz Goś, Mateusz Gnyp). 10 pozycję zajęły „Robalia” (Oskar Zając, Garysia Gutowska), a 14 – „Kasztany” (Kamil Zuber, Tomasz Frączek).
Po podliczeniu punktacji poszczególnych drużyn organizatorzy ogłosili klasyfikację szkół. Tu kolejność była następująca: 1. Szkoła Stare Kobiałki, 2. Szkoła Stara Róża, 3. ZSZ nr 2 Dęblin, 4. ZSO Rybczewice, 5. ZSZ nr 1 Dęblin, 6. Zespół Szkół Piaski.
Puchary wręczał Starosta Powiatu Świdnickiego – Dariusz Kołodziejczyk, wspólnie z Wójtem Gminy Rybczewice – Elżbietą Masicz i Sekretarzem Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lublinie – Elżbietą Orzechowską. Dodatkowo każda drużyna otrzymała zestawy upominków od gminy Rybczewice.
JacK
foto: Jerzy Misztal – Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdniku z siedzibą w Bystrzejowicach

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button